Vejviser


Vestjysk Modelflyveklub er beliggende øst for Tarm med adgang fra Vejlevej, og på nedenstående kort kan man se hvordan man finder frem til flyvepladsen.


Fra Tarm: Fortsæt ud af Tarm by via Vejlevej ca. 2,5 km indtil du møder et gråt vejskilt på højre hånd hvor der står Vestjysk Modelflyvning. Skiltet står umiddelbart efter en hvileplads.

Vejen ligger midt mellem Skovstrup Hedevej og Østermarksvej  som er sideveje på  Vejlevej 6880 Tarm 
Drej mod syd ned af markvejen, og fortsæt indtil du når til flyvepladsen på din venstre hånd ca. 750m ude.

God skik og sikkerhed på flyvepladsen.


Vores flyveplads har stort set ingen begrænsninger, dvs. at man kan flyve hver dag hvis man har lyst til det.

Flyvepladsen er 100 meter lang og 60 meter bred hvilket gør den anvendelig til mange former for flyvning.

Pladsen er godkendt til stormodeller.

Støjgrænsen er 80 DB(A) målt på 10 meter.

Parkerings området må ikke overflyves.

Vi parkerer på siden af pladsen tæt på pilotområdet, hvilket gør det meget nemt når fly og grej skal pakkes ud.

Der er borde med opslålig bænker, som bedes slås op inden man forlader pladsen.

Affalds pose skal bruges, og eventuelle vragdele skal fjernes mm.


Det er et krav at man er medlem af MODELFLYVNING DANMARK hvis man benytter flyvepladsen, eller har forsikring på anden vis.

     Før start, under flyvning og landing.

 

 1. Kontrol af batteri opladning eller brændstofmængden er ok.

 2. Vær sikker på at frekvensen er fri før senderen slås til ( kun 35 MHz )

 3. Kontrol af batteri sender/modtager.

 4. Prøv alle rorfunktioner uden og med motoren i gang.

 5. Tag hensyn til nye og usikre piloter, giv dem plads, og eventuelt vent med at flyve til de er landet igen.

 6. Gå til pilot felt, og informer de andre piloter om, at du ønsker at starte.

 7. Tjek at der er fri på startbane og i luftrum, inden du går i luften.

 8. Start altid i modvind i passende afstand fra publikum og biler mm.

 9. Flyv ligeud og vent med at dreje af, til flyet er uden for startbanen.

 10. Bliv i pilotfelt under flyvningen, så der hele tiden kan være kommunikation mellem piloterne.

 11. Flyv aldrig i lav højde i medvind over landingsbanen, risiko for kollision med landende fly. Det vil altid være en god ide at sige man flyver lavt over ladingsbanen når der er flere fly i luften.

 12. Ved landing informer de andre piloter om at man lander altid i modvind. Få flyet væk fra banen hurtig.

 13. Ved vindstille eller næsten bestemmes det inden byrdes i pilotfeltet, hvilken retning der landes.

 14. Sluk for flyet efter landingen, så den ikke kan starte uhensigtsmæssigt op igen.

 15. Sluk sender.